Středa, Únor 2, 2022

Bezvětří dusí německý průmysl

Martin Prokš: martin (tečka) proks (zavináč) proks-martin (tečka) cz
Publikováno 2. února 2022.
Dobřanská věštírna nad daty z elektroenergetické soustavy z přelomu roku 2021/2022.

Souhrn

Data výroby a spotřeby elektrické energie v Německu naznačují, že tamní průmysl má od nového roku 2022 významný problém. Elektro-energetická síť se dostává do nerovnováhy a jsou dny, kdy kvůli tomu je významně omezován průmysl. Což se v průběhu přibližně půl roku začne projevovat na recesi až propadu německé ekonomiky a ekonomik ni navázaných - jako je například ČR.

Kdo umí číst v grafech elektrické sítě, v následujícím grafu to uvidí (rozklikněte si ho):
2022-vs-2021--w49-04.png

Popis problému a interpretace dat

Elektřina se dá jen velice omezeně skladovat. To znamená, že celková okamžitá výroba elektřiny se musí velmi dobře shodovat s okamžitou spotřebou. Jinak je síť v nerovnováze a musí se elektřina ukládat (omezené možnosti), nebo čerpat z předtím uložené energie (opět jen omezené možnosti), nebo dovážet, nebo vyvážet - akce směrem k rovnováze.

Když je nerovnováha velká, je nutné omezit buď výrobu nebo spotřebu, aby se rovnováha obnovila. Protože kdyby se příliš rozešla spotřeba s výrobou, někde by něco nevydrželo a síť by spadla úplně.

Spotřeba kolísá v denních, týdeních a sezóních cyklech a výroba ji musí co nejlépe následovat. Na první pohled jsou vidět týdení cykly - pracovní dny je spotřeba vyšší než o víkendech a svátcích. Důvodem vyšší spotřeby v týdnu je průmysl, který má výrazně vyšší potřeby než domácnosti. O víkendu je průmysl utlumený, takže i spotřeba klesá.

Německo k novému roku 2022 odstavilo přes 8GW svých řiditelných zdrojů, což není málo. Od nového roku je více závislé na výrobě z OZE, hlavně z větru. Když nefouká, výrazně klesá celková výroba elektrické energie.

V grafu je srovnání výroby a spotřeby na přelomu roku 2021/2022 a k tomu je červeně spotřeba o rok zpátky a slícováno na týdenní cyklus. Do nového roku (přesněji do 20.12.) je vidět, že spotřeba letos a spotřeba před rokem jsou velmi podobné. Od přibližně 20.12. do 4.1. se projevuje vliv svátků, které jsou roztažené přes dva týdny. V okolí svátků každý rok běží průmysl jinak a tomu odpovídá jiná spotřeba. Toto mezisvátkové období je velmi špatně srovnatelné, na druhou stranu pro tuto analýzu není podstatné. Od nového roku (přesněji od 4.1.) je ale vidět, že letos jsou dny, kdy se spotřeba v porovnání před rokem shodují. Ale pak jsou dny, kdy spotřeba je letos výrazně nižší než před rokem. Tyto rozdílné dny se nápadně shodují se dny, kdy Německá síť má nedostatek elektrické energie, kdy se výrazně rozchází spotřeba s výrobou. Dny kdy nefouká.

Pokud vezmeme za předpoklad, že loňská spotřeba je normální a že letošní by měla být velmi podobná (tak jako to bylo do konce roku, nebo jako je to ve větrné dny), pak nižší spotřeba znamená něco neobvyklého a nejspíše vynuceného.

Jsou jen dva způsoby jak dosáhnout výrazně nižší spotřeby. Buď se budou vypínat celé oblasti sítě včetně měst a obyvatel, nebo se omezení spotřeby bude aplikovat pouze na vysoce náročný průmysl a běžný občan po nějakou dobu nic moc nepozná. Vzhledem k tomu, že Německo nehlásí žádné protesty obyvatel a nepokoje v důsledku výpadků proudu, lze předpokládat, že omezování a vypínání se týká průmyslu jako je chemický, sklářský, hutnický, hliníkárny, výroba mědi a podobně. Něco málo o tom v tisku proběhlo na přelomu roku, ale dále se tomu tisk nevěnuje a je ticho.

Vynucené omezování spotřeby průmyslu (a tím jeho výroby) se v průběhu času promítne do ekonomického výkonu a tím do ekonomiky Německa a jeho obyvatel. Bez nadsázky lze říci, že bezvětří dusí Německý průmysl a ekonomiku.

Graf - data, tvorba

Věděl jsem o vypnutí Německých jaderných a uhelných elektráren o souhrném výkonu přes 8GW na přelomu roku 2021/2022. Chtěl jsem si udělat náhled na to, zda a případně jak se to projevilo v tamní síti. Německo je se svou Energiewende takovou laboratoří jak EU chce změnit energeticky Evropu. Proto jsem hledal data pro porovnání, zda něco bude vidět.

Původně jsem chtěl použít data z Agorameteru, ale tam jsem zjistil, že ta data jsou vadná. Nahlásil jsem na Agoru co jsem zjistil. Něco z toho opravili, ale o ostatních problémech přestali komunikovat a nechali to jak to je. Možná o tom také napíšu, ale ne do tohoto příspěvku, už takto je dlouhý. Prostě datům z Agory od nového roku 2022 nedůvěřuji.

Takže jsem hledal dál a našel jsem server Energy-Charts který vypadá, že data rámcově sedí. Přinejmenším tam nejsou podezřelé zlomy a nekonzistence jako na Agorameteru. Energy-Charts ale má zase jiné mouchy, data prezentuje jen v týdenních obrázcích/grafech. Každý graf má ale trochu jiná měřítka v osách času i výkonu, takže nelze jednoduše udělat snímky týdeních grafů a poslepovat je k sobě.

Týdení snímky jsem musel přeškálovat na jednotné měřítko v ose času a jednotné měřítko v ose výkonu a až pak jsem je mohl poslepovat za sebe. Velmi pracné. Dále jsem vzal obrázky z před rokem a také jsem je přeškáloval na stejná měřítka a poslepoval k sobě. Pak jsem z dat před rokem zvýraznil pouze křivku spotřeby, přebarvil na červeno a ostatní data z před rokem vymazal.

Graf z před rokem a letošní graf jsem srovnal na dny v týdnu. Rok má 365 dní a to není dělitelné sedmi, takže mezi roky dochází ke skluzu na pondělku o 1 den. Takže jsem ty grafy vůči sobě posunul o den aby lícovaly dny v týdnu.

A byl jsem překvapen tím co jsem viděl. To jsem upřímně nečekal.

Doplnil jsem to popisky v angličtině, protože jestli ten graf a data je pravda, pak to má mnohem širší dopad než jen na nějaký blog na kterém to zveřejňuji.

Celé jsem to dělal amatérsky v grafickém editoru, protože data mám k dispozici pouze jako snímky obrazovky z webového prohlížeče. Strašná amatéřina a hrozná práce, přiznávám, ale prostě nic lepšího nemám. Jsem v tomto amatér a dělám to doma ve volném čase, ale dělal jsem to pečlivě a nic jsem tam nezfixloval. Kvalita dat je daná kvalitou dat zdroje Energy-Charts.

Závěr

Pokud data ze kterých jsem vyšel jsou pravdivá a pokud to správně interpretuji, pak Německo má veliký a bobtnající problém. Průmysl je nucen omezovat svou spotřebu ve dny kdy dostatečně nefouká a to bude mít v blízké době dopady na ekonomiku Německa a následně i ekonomiku ČR.

A to je vypínání Německých řiditelných zdrojů zhruba v polovině. Ke konci roku 2022 má Německo vypnout dalších asi 10GW řiditelného výkonu (zbytek jádra a část uhlí) a v dalších blízkých letech má v plánu se zbavit uhlí zcela. Plyn chtějí zrušit v zápětí. Pokud to co plánují alespoň z části skutečně naplní, bůh s námi se všemi.